Emissies van langlopend schuldpapier (Kwartaal)

Bruto-emissies, aflossingen, netto-emissies en uitstaand bedrag van schuldpapier met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar door Nederlandse ingezetenen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schuldpapier in euro's en in vreemde valuta. De cijfers zijn op kwartaalbasis beschikbaar vanaf 1990K1.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 1.0
Last Updated March 22, 2019, 10:32 (UTC)
Created February 21, 2019, 13:58 (UTC)