Uitstaand bedrag aan langlopend schuldpapier (Kwartaal)

Uitstaand bedrag aan schuldpapier met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar door Nederlandse ingezetenen, uitgesplitst naar sector. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schuldpapier in euro's en in vreemde valuta. De cijfers zijn op kwartaalbasis beschikbaar vanaf 2003K1.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 1.0
Last Updated March 22, 2019, 10:32 (UTC)
Created February 21, 2019, 14:03 (UTC)