Bruto-emissies van kortlopend schuldpapier (Kwartaal)

Bruto-emissies van schuldpapier met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of minder door Nederlandse ingezetenen, uitgesplitst naar sectoren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schuldpapier in euro's en in vreemde valuta. De cijfers zijn op kwartaalbasis beschikbaar vanaf 2003K1.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 1.0
Last Updated March 22, 2019, 10:32 (UTC)
Created February 21, 2019, 14:00 (UTC)