KernGIS Droog - Ondergrondse obstakels landelijk RWS (lijnen) - NIS levering jan17

Landsdekend bestand van objecten die een belemmering kunnen vormen. Bijvoorbeeld duikers en rioleringen die niet meer in gebruik zijn. Ook locaties waar oudheidkundige waardevolle elementen zijn aangetroffen en lokaties met bodemverontreiniging. Het bestand wordt regelmatig samengesteld uit regionaal beheerde KernGIS-droog bestanden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 22, 2019, 05:28 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:40 (UTC)