Natuurbeheerplan 2019- Zoekgebied water, provincie Gelderland

Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt gemaaid en waarvan het maaisel wordt afgevoerd en duurzaam bodembeheer inzake alle maatregelen die gericht zijn op watervasthouden en verbeteren van de waterkwaliteit. Het Natuurbeheerplan 2019 wordt vastgesteld onder GS mandaat door programmamanager natuur en landschap op 06-11-2018.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 10:08 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:39 (UTC)