Waterbeheergrens

Officiële waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD?s. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee waterbeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee m.b.t. de Wvo en de Wvz is gekoppeld aan de waterbeheergrens. Beide wetten zijn sinds 22 december 2009 opgegaan in de Waterwet en vallen onder waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast bepaalt de waterbeheergrens in BKN en NIS dashboard het aantal km2 water dat in beheer is van RWS Noordzee. De waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de andere kust RD?s is als volgt omschreven: - langs de kust wordt de duinvoetlijn cq. buitenkruinlijn aangehouden conform de Waterwet - bij havenmonden loopt de grens volgens een rechte lijn tussen de lichten op de koppen van de havenhoofden - in de zeegaten (zonder havenmond) worden de rechte basislijnen aangehouden zoals vastgelegd in de Wet Grenzen Territoriale Zee - in zeegaten waar geen rechte basislijn beschikbaar is wordt een rechte lijn aangehouden zodanig gekozen dat zoveel mogelijk de doorgaande kustlijn wordt aangehouden (bijv. De Kerf en De Slufter) - het Eems Dollard Verdrag gebied valt geheel onder beheer van RWS Noord Nederland - het gebied tussen de 3 en 12 mijl ten noorden van het EDV gebied (NL claim) valt geheel onder beheer van RWS Noordzee De waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD?s wordt aangepast als een of meerdere onderdelen van de bovenstaande beschrijving wijzigen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 08:22 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:38 (UTC)