Ecosystem Units (Natuurlijk kapitaal)

Deze dataset geeft de (semi)natuurgraslanden in Overijssel weer. Deze kaart is gebaseerd op de Ecosystem unit maps (CBS) waarbij de units 27 (semi natural grassland) en 29 (other unpaved terrain) zijn gebruikt. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel .

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 2, 2019, 11:11 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:38 (UTC)