Subsidiekaart Natuurbeheerplan Overijssel 2019 (versie oktober 2018)

De dataset bevat de begrenzingen van de Subsidiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2019 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel op 2 oktober 2018. Tezamen met de plantekst geeft deze kaart sturing aan de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De kaart toont de natuurgebieden en landschapselementen die zijn opengesteld voor de SNL natuurbeheer subsidie. De subsidieaanvragen worden getoetst aan deze kaart. De natuur- en landschapselementobjecten zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel. Als uitgangspunt voor het datamodel is het landelijke Informatiemodel Natuur en Landschap (IMNa) gehanteerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 08:56 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:38 (UTC)