Wijzigingen Beheertypenkaart Natuurbeheerplan Overijssel 2019 (versie oktober 2018)

De dataset bestaat uit de gewijzigde elementen op de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2019 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 2 oktober 2018. De dataset dient als basis voor de Beheertypenkaart Wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het Natuurbeheerplan. Het GS besluit heeft enkel betrekking op de wijzigingen die op deze kaart worden getoond. Het betreft die elementen die qua begrenzing en/of inhoud (beheertype) gewijzigd zijn ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2019 die in april 2018 door GS is vastgesteld. Het betreft enkel wijzigingen op het natuurdeel van de Beheertypenkaart. De begrenzingen voor het agrarisch natuurbeheer zijn in het Natuurbeheerplan 2019 van april 2018 door GS vastgesteld. Naast deze kaart is er ook een geconsolideerde Beheertypenkaart als bijlage opgenomen bij het Natuurbeheerplan 2019. Deze geconsolideerde Beheertypenkaart bevat naast de wijzigingen van 2 oktober alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. De Beheertypenkaart geeft tezamen met de plantekst sturing aan de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer door de provincie. De natuur- en landschapselementobjecten zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 10:19 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:38 (UTC)