Bodemverdichting (Natuurlijk kapitaal)

Risico op bodemverdichting in provincie Overijssel. Bodemeigenschappen zijn enerzijds bepalend voor de sterkte van de bodem en anderzijds bepalen zij ook in hoeverre er sprake kan zijn van natuurlijk herstelvermogen. Bodemsterkte, bodembelasting en natuurlijk herstelvermogen bepalen samen het risico op verdichting. Meer informatie over dit project vind u in Alterra rapport 2409. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bodem" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 2, 2019, 11:21 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:38 (UTC)