Historische topografische kaart 1919 - 1935

Historische topografische kaart 1:25.000 van Overijssel, opgebouwd uit losse kaartbladen van de jaren 1919 tot 1935. De bladen kunnen verschillen qua datum van uitgifte. Historische topografische kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap van vroeger. U kunt zien waar bebouwing was, hoe beekjes en rivieren liepen en waar bos, hei of weidegrond was. Historische topografische kaarten bevatten informatie over plaats- en streeknamen en kunnen een waardevolle aanvulling zijn op stamboomonderzoek.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 03:52 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:37 (UTC)