Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied, Provincie Gelderland

In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te krijgen. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Vogelgebieden_minus_BufferAutosnelweg_buffer300m. 2. Hoogspanningsleiding_buffer190m. 3. Spoorbaanlichaam_buffer60m. 4. Transportleidingen_Gasunie_en_Defensie_buffer190m. 5. Autosnelweg_buffer50m. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 15, 2019, 08:23 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:35 (UTC)