Gezondheidskaart GES Geur veehouderij obv hinderpercentages 2013

Dit bestand bevat gegevens over de opgetelde geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen.en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. De gemiddelde geurconcentratie is getoond op gridcellen van 100 bij 100 meter. De GES scores zijn gebaseerd op een bepaalde kans op geurhinder. Een hinderkans van 5% betekent dat 5% van de mensen die daarnaar gevraagd worden in een hinder-enquête aangegeven dat zij soms of vaak last hebben van geurhinder.

  De indeling is als volgt:  • GES 0 (Zeer goed)   0%  • GES 1 (Goed)     0 – 5%  • GES 3a (Goed tot vrij matig)   05 – 12%  • GES 3b (Vrij matig tot matig)   12 – 20%  • GES 4 (Matig)   20 – 25%  • GES 6 (Onvoldoende)    25 – 39%  • GES 7 (Ruim onvoldoende) >=39%  Voor het gebieden met een woonfunctie is de provinciale norm dat boven de 12% men geurbelast is en in gebieden met een landelijk karakter geldt dit vanaf 20%. Dit zijn provinciale normen daarnaast, gelden voor sommige gemeenten ook andere geurnormen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 6, 2019, 10:45 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:35 (UTC)