Inrichtingen nucleair

Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. In veel bedrijven in Nederland wordt met radioactief materiaal gewerkt. Op de risicokaart staan alleen kerncentrales, (onderzoeks)reactoren en enkele bedrijven die met hoog-radioactief materiaal werken.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 10:31 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:34 (UTC)