Inrichtingen ammoniak

Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Ammoniak (NH3) wordt gebruikt in koelinstallaties van bijvoorbeeld grote veilingen en ijsbanen, en bij grote distributiebedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is, staan op de risicokaart

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 03:49 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:31 (UTC)