Bebouwde komgrens wegenverkeerswet Tilburg

  • Beschrijving: Op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 worden de grenzen van de bebouwde kom vastgesteld door de gemeenteraad. Besluiten over wijzigingen in de komgrens lopen soms vooruit op de situatie zoals deze op straat wordt aangetroffen. Feitelijke aanpassing van de komgrens gebeurt in veel gevallen pas als de ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse dat mogelijk maken
  • Bron: gemeente Tilburg
  • Doel registratie: Begrenzing Bebouwde komgrens conform raadsbesluit wegenverkeerswet
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 22, 2019, 11:18 (UTC)
Created January 8, 2019, 08:55 (UTC)