Aandachtswijken Tilburg

  • Beschrijving: Aandachtswijken zijn (sub)wijken die onvoldoende scoren op één of meer thema's of een dalende trend tonen
  • Bron: gemeente Tilburg
  • Doel registratie: Aandachtswijken hebben als doel het op peil brengen van een of meer thema's. Fysiek, sociaal- economische en veiligheid
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 18, 2019, 14:54 (UTC)
Created January 8, 2019, 08:54 (UTC)