3D LOD2 Gebouwenmodel 2010 Den Haag

  • Beschrijving: Deze dataset bevat gebouwmodellen inclusief 3D dakvormen van Gemeente Den Haag en omstreken. Deze dataset is gebaseerd op de luchtfoto's 2010 en de (voorloper van) BAG van 2010. In totaal gaat het om 100.000 gebouwmodellen binnen de Gemeente Den Haag en circa 12.500 modellen in de aangrenzende gemeenten Let op de nauwkeurigheid van de dakvormen is +/- 16,6 cm en het grondvlak is overeenkomstig aan de BAG.
  • Doel registratie: Ter beschikking stellen van 3D gebouwmodellen voor algemeen gebruik in Esri, ArcGIS(Pro)
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is o.a. geschikt voor doelen als geluidskartering, bezonning en visualisatie. het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Extent : Linksboven : xy 70670, 54932, Linksonder xy 77372, 443340, Rechtsonder xy 90536, 450934, Rechtsboven xy 83843, 462526
  • Geometrische attributen : Relatief(maaiveld) -en absolute goothoogte(NAP) en Relatief(maaiveld) -en absolute nokhoogte(NAP)
  • Viewer: https://arcg.is/1qqHjG
  • Coördinatenstelsel: RDnew

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 18, 2019, 14:39 (UTC)
Created January 8, 2019, 08:33 (UTC)