Zonnepanelen geschiktheid

Dataset mbt geschiktheid van Utrechtse woningen voor zonnepanelen op postcode 4 niveau (bijv 3514) in de categorieen minder geschikt, geschikt en zeer geschikt in aantallen en percentages. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

  • postcode (vier cijfers);
  • minder geschikt;
  • geschikt;
  • zeer geschikt;
  • totaal aantal woningen.

Deze geaggregeerde data is afkomstig van Zonatlas en op de website van Zonatlas is het mogelijk om voor alle Utrechtse adressen te bepalen of deze geschikt zijn voor zonnepanelen. Daarbij staat de volgende informatie op de Zonatlas per adres vermeld:

  • geschiktheid zonnepanelen;
  • standaardberekening voor opbrengst zonnepanelen.

Hier is de website van Zonatlas te vinden:

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 18, 2019, 15:26 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:12 (UTC)