Zonne instraling per dakoppervlak Den Haag

  • Beschrijving: Berekende zonneinstraling per dakoppervlak aan de hand van 3D model uit 2010, hierbij is rekening gehouden met het oppervlak, de helling en de ligging van het dak
  • Bron: Haaglanden zonneatlas
  • Doel: Analyse zonnepotentie
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridisch advies
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor ruimtelijke analyses
  • Coördinatenstelsel: RDnew

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 18, 2019, 15:26 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:12 (UTC)