Woningkartotheek Schiedam

  • Beschrijving: Voor de BAG houdt de gemeente gegevens bij over adressen en gebouwen. De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen zich niet te beperken tot de voor de BAG voorgeschreven gegevens maar tevens een aantal andere basisgegevens over adressen en gebouwen te registreren.
  • Bron: De gemeentelijke registratie t.b.v. van de BAG, waarin ook de aanvullende gegevens worden geregistreerd.
  • Doel: Deels wettelijk voorgeschreven, deels ten dienste van de interne processen.
  • Beperkingen: Geen.
  • Mogelijkheden: De bestanden bevatten informatie over alle officiële adressen en de daaraan gekoppelde objecten. Uitgangspunt is één record per adres. Zie voor een verdere beschrijving de bijgevoegde documentatie.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 18, 2019, 15:26 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:12 (UTC)