Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, plaats

Deze tabel bevat cijfers over het aantal geregistreerde misdrijven per maand en per jaar. Deze worden uitgesplitst naar het soort misdrijf en per gemeente. Bij de geregistreerde misdrijven zijn ook de pogingen opgenomen. Voor sommige misdrijven (bijvoorbeeld moord/doodslag) levert dat een veel hoger aantal op dan het aantal voltooide misdrijven. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2019.

Sinds juli 2018 is het niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld. Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2018. Het gaat voornamelijk om huisvredebreuk (10%), bijzondere wetten (9%) waaronder witwassen, wapenhandel (16%) waaronder wapenbezit, drugshandel (5%), aantasting openbare orde (8%) en maatschappelijke integriteit overig (9%) waaronder belediging. Hierbij was de toename dan ook vooral zichtbaar in de laatste 6 maanden van 2018. Op het totaal aantal misdrijven heeft deze aanpassing maar een beperkt effect. Voor 2018 veroorzaakt dit een stijging van circa 0,5%.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel worden geregeld geactualiseerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen met eerdere publicaties ontstaan. Actualisatie van de cijfers is nodig om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht de herindeling van gemeenten of aanpassing codering met terugwerkende kracht te kunnen verwerken.

Wijzigingen per 15 augustus 2019: De maand juli 2019 is toegevoegd. In vorige versies van deze tabel was het nog niet mogelijk om de de cijfers van de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden (voorheen: Leerdam, Vianen en Zederik) te tonen. Dat is hersteld in deze versie van de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Maandag 16 september 2019 worden de cijfers over augustus toegevoegd voor de gemeenten die daar expliciet om verzocht hebben.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://politieopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=Politie&graphtype=Table&tableId=47015NED
Last Updated August 17, 2019, 11:00 (UTC)
Created December 20, 2018, 13:37 (UTC)