Formele kinderopvang; kinderen, uren, opvang, regio, 2007-2014

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens over de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. De informele kinderopvang door vrienden, familie, au-pairs of een incidentele oppas en tieneropvang vallen niet onder de Wet Kinderopvang. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. Er is een uitsplitsing gemaakt naar regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2014.

Status van de cijfers De cijfers van 2007-2012 zijn definitief. De cijfers van 2013 zijn nader voorlopig en die van 2014 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20198NED
Last Updated July 20, 2019, 02:36 (UTC)
Created December 20, 2018, 13:36 (UTC)