Sociale contacten en maatschappelijke participatie; jongeren 15 tot 25 jaar

Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 tot 25 jaar. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie en vrienden en om informele hulp die mensen aan anderen geven. Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast deze onderwerpen nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 27 maart 2019: Voor 2018 zijn cijfers over 'Lidmaatschap van verenigingen' en 'Deelname verenigingen' toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nieuwe cijfers worden in april 2020 verwacht.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20177NED
Last Updated July 20, 2019, 02:42 (UTC)
Created December 20, 2018, 13:36 (UTC)