Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, volume

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren die in de verslagperiode jeugdzorg hebben ontvangen. Deze jongeren kunnen verder worden uitgesplitst naar persoonskenmerken, naar de vormen van jeugdzorg en naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers: De cijfers over het tweede half jaar van 2018 en heel 2018 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2018 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2019 worden alle cijfers over 2018 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2019: - De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2018 en heel 2018 zijn toegevoegd. - De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2018 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. - De vormen van jeugdzorg zijn voor jeugdhulp uitgebreid met alle voorkomende types. Dit geldt voor alle jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over het eerste half jaar van 2019 worden eind oktober 2019 gepubliceerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20247NED
Last Updated July 13, 2019, 08:02 (UTC)
Created December 20, 2018, 13:36 (UTC)