Formele kinderopvang; kinderen, uren, soort opvang, vorm opvang, regio

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens over de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. De informele kinderopvang door vrienden, familie, au-pairs of een incidentele oppas en tieneropvang vallen niet onder de Wet Kinderopvang. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Daardoor is bijvoorbeeld de som van het aantal kinderen in dagopvang en buitenschoolse opvang groter dan het aantal bij totaal soort opvang. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. Er is een uitsplitsing gemaakt naar regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers De cijfers van 2007 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 juni 2019 Voorlopige cijfers van 2017 zijn vervangen door definitieve. Voor 2018 zijn voorlopige cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van 2019 worden in juni 2020 verwacht.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20214NED
Last Updated July 20, 2019, 03:33 (UTC)
Created December 20, 2018, 13:35 (UTC)