Wet Langdurige Zorg (Wlz)-subsidies; declaraties, uitgaven/volume

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de uitgaven aan en het volume van subsidies ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Het gaat hierbij om ten eerste de Wlz-subsidies aan instellingen voor het verlenen van direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), ten tweede om tijdelijke subsidies aan organisaties voor het verlenen van extramurale behandeling, vervoer naar en van behandeling en ten derde om medisch noodzakelijk 1e lijnsverblijf. Vanaf verslagjaar 2017 wordt deze tabel niet meer aangevuld met cijfers over eerstelijnsverblijf omdat de subsidieregeling eerstelijnsverblijf per 2017 is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cijfers zijn gebaseerd op declaraties van gerealiseerde zorg door zorginstellingen aan zorgkantoren en zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 januari-maart

Status van de cijfers: De cumulatieve kwartaalcijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige cumulatieve kwartaalcijfers zijn definitief. Bij het verschijnen van het eerste kwartaal van een nieuw verslagjaar, worden de cumulatieve cijfers van alle voorgaande kwartalen definitief.

Wijzigingen per 22 februari 2019: De voorlopige cumulatieve cijfers voor het vierde kwartaal van 2018 over extramurale behandeling (uitgaven, uren en dagdelen) zijn gepubliceerd, en de voorlopige cumulatieve cijfers voor het eerste t/m derde kwartaal van 2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over het eerste kwartaal 2019 worden in het 2e kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://MLZopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40040NED
Last Updated March 22, 2019, 10:51 (UTC)
Created December 20, 2018, 13:35 (UTC)