Geografische uitsplitsing van de Nederlandse betalingsbalans (Jaar)

Geografische uitsplitsing van de economische transacties van Nederlandse ingezetenen met niet-ingezetenen naar enkele belangrijke landen en regio's. De cijfers zijn beschikbaar vanaf 2004.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 1.0
Last Updated March 22, 2019, 10:32 (UTC)
Created February 21, 2019, 14:16 (UTC)