Structuurindicatoren Nederlandse bankpopulatie naar aantal en balanstotaal

Uitsplitsing van de Nederlands bankpopulatie naar binnenlandse bank, branche of dochter. Conform indeling van de Consolidated Banking Data van de ECB. Bancaire toezichtdata. Beschikbaar vanaf 2008K1.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 1.0
Last Updated March 22, 2019, 10:32 (UTC)
Created February 22, 2019, 11:42 (UTC)