01. PO Leerlingen basisonderwijs naar gewicht - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs per gewicht uit de gewichtenregeling per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/
Last Updated July 6, 2019, 10:25 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:41 (UTC)