Uw data laten harvesten door data.overheid.nl

Het is mogelijk om de informatie over uw eigen datasets te laten ophalen door data.overheid.nl. Data.overheid.nl voegt de informatie vervolgens onder uw organisatienaam toe aan het register. In sommige gevallen wordt een aparte catalogus aangemaakt om de dataset infromatie beter vindbaar te maken. De eisen zijn simpel: 

  • u stelt informatie over uw datasets beschikbaar in DCAT-NL formaat. U dient hierbij de waardelijsten van data.overheid.nl te hanteren voor o.a. thema's en licenties. 
  • de datasets die u aanmeld zijn "beschikbaar" voor hergebruik en voorzien van licentie informatie. 
  • u stelt een emailadres en telefoonnummer beschikbaar waar dataverzoeken, feedback berichten en communicatie vanuit data.overheid.nl adequaat wordt ontvangen en afgehandeld. 

Het is nog niet mogelijk om informatie over datasets te harvesten die een status moeten krijgen van "gepland" of "in onderzoek". Deze datasets moeten op data.overheid.nl zelf worden ingevoerd.