type-icon

Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Permanente linkGekopiëerd

37 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • de risicokaart toont alle ongevallen die een gevaar opleveren voor degenen die in de tunnel aanwezig (kunnen) zijn. De risicokaart toont alle weg-, spoor-, tram-, lightrail- en metrotunnels langer dan...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • type-icon

  Dataset

  Natuurbrand

  De risicokaart toont het risico op natuurbranden die door de aard van het beheer aanleiding kunnen geven tot een onbeheersbare brand. De risicokaart toont gemengd bos en naaldbosgebied met een aaneeng...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreat...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De inrichtingen in dit bestand bevatten de belangrijkste risicobronnen met gevaarlijke stoffen. Hierbij moet gedacht worden aan LPG-tankstations, kerncentrales, enzovoort. De ondergrondse en bovengron...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • In deze dataset zitten de resultaten van het zwemwaterkwaliteit uit het Landelijk Zwemwater Register. Allen met data eigenaar provincies.

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Gezondheidsrisico's
 • Het bestand bevat gegevens over

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinde...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten

Status (1)
Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)