type-icon

Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Permanente linkGekopiëerd

8 datasets

 • Het NNN (voorheen EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebiede...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • WAV gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. O...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Deze dataset bevat de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde Gebieden. In de dataset zijn de volgende subthema's opgenomen: NB-wetgebieden buiten Natura 2000, Aardkun...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwo...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provincia...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In deze dataset zitten de NB-wetgebieden buiten Natura 2000 in het thema Beschermde Gebieden opgenomen. Allen met data eigenaar provincies.

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreat...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • type-icon

  Dataset

  Stiltegebieden

  Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke acti...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten