Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Permanente linkGekopiëerd

45 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Situaties waar paniek in menigten en vestoring van de openbare orde voorzienbaar is. De risicokaart toont Locatiespecifieke en periodieke evenementen met bijeenkomsten van minstens 5000 personen per k...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • In deze dataset zitten de resultaten van het zwemwaterkwaliteit uit het Landelijk Zwemwater Register. Allen met data eigenaar provincies.

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Gezondheidsrisico's
 • Het bestand bevat gegevens over

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Het NNN (voorheen EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebiede...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • WAV gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. O...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dataset

  Ongeval op land

  De risicokaart toont grote ongevallen in het wegverkeer en ontsporingen of botsingen van reizigerstreinen, metro's, trams. De risicokaart toont autosnelwegen, overige rijks(auto)wegen, provinciale we...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening

Filter je resultaten

Status (1)
Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)