type-icon

Organisatie

Drenthe

Permanente linkGekopiƫerd

24 datasets

 • Dit bestand geeft de woongebieden en regionale bedrijventerreinen als selectie uit de functiekaart met zoneringen weer, zoals aangegeven op het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastg...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Kaart geeft de locatie aan waar geinduceerde bevingen hebben plaatsgevonden. Geinduceerde bevingen zijn door menselijk handelen veroorzaakt, vaak als gevolg van gaswinning. Dit bestand is verkregen va...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie, injectie formatiewater, persluchtopslag, C02 opslag, biogasbuffering etc.. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekoms...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water
  Data eigenaar: Drenthe
 • Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond" uit de structuurvisie ondergro...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water
  Data eigenaar: Drenthe
 • Geschiktheid van gasvelden voor gasopslag in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart gasopslag in lege gasvelden.

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Niet gewonnen diapieren in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • type-icon

  Dataset

  Zoutputten

  Bestaande zoutputten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand is onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 ma...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • type-icon

  Dataset

  Cavernes

  Dit bestand is onderdeel van "Potentiekaart zoutwinning diapieren" en ?Potentieelkaart gas(perslucht)opslag in cavernes? en geeft bestaande cavernes in Noord-Nederland weer. Cavernes zijn ho...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie, injectie formatiewater, persluchtopslag, C02 opslag, biogasbuffering etc.. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekoms...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water
  Data eigenaar: Drenthe

Filter je resultaten