type-icon

Groep

Conjunctuur [Corona]

Permanente linkGekopiëerd
De community brengt alle data, toepassingen en experts rond Corona/COVID-19 bij elkaar. Het Coronavirus gaat uiteraard gevolgen met zich meebrengen op middellange termijn. Data.overheid.nl faciliteert in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van data op diverse onderwerpen.

Deze categorie is bestemd voor de gevolgen voor de conjunctuur. Denk hierbij aan consumentenvertrouwen, arbeidsplaatsen of bedrijventerreinen.

Mis je een dataset in deze groep of heb je vragen over een dataset, dan kun je dit via ons forum ook aan de community vragen: https://corona.datacommunities.nl/t/over-de-categorie-conjunctuur
 • Datasets

2 datasets

 • Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Economie
 • Koopbereidheid van particuliere huishoudens met een inkomen onder en boven de lage inkomensgrens. Huishoudens van studenten en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn buiten beschouwing gel...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Inkomensbeleid

Filter je resultaten

Status (1)
Toegang (1)
Thema (2)
Data classificaties (1)
Licentie (1)
Taal van de metadata (1)
Bronformaat (2)