Groep

Bedrijventerreinen [Provinciale High Value Datalijst]

Permanente linkGekopiëerd
 • Datasets

12 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Deze dataset bevat contouren van en informatie over bedrijventerreinen, groter dan 1 ha, in de provincie Zuid-Holland in 2018. De dataset is deels tot stand gekomen door enquêtering van Zuid-Hollands...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-04-2021
  Thema: Economie
 • Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Gegevens over bestaande en geplande werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) worden jaarlijks door de provincie NH verzameld. De bron is grotendeels een enquête onder gemeenten. Een selec...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Economie
 • Contouren van bedrijventerreinen in de provincie Limburg met statusinformatie. Dit bestand is gebaseerd op informatie aangeleverd door de Limburgse beheerders van bedrijventerreinen (gemeenten/project...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Economie
 • Bedrijventerreinen in Noord-Brabant 2020 met extra gekoppelde statistische gegevens.

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Economie
 • Een overzicht van alle bestaande bedrijventerreinen binnen de provincie Flevoland. Het bestand is verder aangevuld met een RIN-nummer, de woonkern waarin het bedrijventerrein valt en de bruto/netto op...

  Data eigenaar: Flevoland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Economie, Cultuur en recreatie
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Bedrijventerrein. Om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creeren, streeft de provincie Drenthe naar de ontwikkeling van...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Alle bedrijventerreinen in de provincie Utrecht.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Bestuur
 • Dit bestand bevat regionale bedrijventerreinen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. We willen dat bedrijven uit de hogere milieucategorieën en/of met een aanzienlijk ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Economie, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening