Overzicht dataverzoeken

 • Grondwaterstand/Waterstand/Grondwater temperatuur

  Grondwaterstand over zoveel mogelijk plekken in Nederland over een zo lang mogelijke tijd.
  idem voor waterstand en - temperatuur

 • Resultaten verkiezingen tweede kamer 2002 en 2006

  details over de verkiezingsresultaten van de verkiezingen voor de tweede kamer van 2002 en 2006:
  - resultaten per stembureau
  - locatie van de stembureaus

 • Verkeersongevallen

  Ik zoek de cijfers of statistieken van het aantal verkeersongevallen per gemeente. Hierbij bedoel ik de dodelijke ongevallen, maar ook waar gewonden vielen of gewoon aanrijdingen indien mogelijk.

 • Nationaal Visum Infomatie Systeem

  Dataset Nationaal Visum Informatie Systeem. Specifiek op zoek naar cijfers omtrent afwijzingen van visum kort verblijf (Schengenvisum). Aantal afwijzingen, frequente redenen voor afwijzen, voorkomende nationaliteiten van aanvragers, etc. Voornamelijk op zoek naar cijfers omtrent afwijzingen op grond van de raadpleging van andere EU lidstaten ingevolge artikel 22 EU Visum Code (810/2009).

 • Bias in recidivism algorithms

  Dataset van verdachten van misdrijven; per leeftijd, geslacht en recidive

 • Passerende treinen Arnhem Centraal

  Totaal aantal treinen dat treinstation Arnhem centraal passeerde op 10 oktober 2018.

 • IKAW Coelhosterwetering

  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)

 • Verkiezingsuitslag 2e kamer 2017

  Verkiezingsuitslag Tweede Kamer 2017 en eerder

 • aantallen zeehondenpups Middelplaat

  pups gewone zeehond 2015 - 2018

 • data verzoek csv bestand energie

  Enexis assetdata, waarin we alle oplaad stations op basis van locatie in een csv bestand kunnen zien.

 • Gewaspercelen in 1995

  Ik ben op zoek naar de gewaspercelen zoals die nu in de BRP staan, maar dan voor het jaar 1995. Specifiek voor het gebied dat de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen omvat. Ik hoop dat u mij hier aan kunt helpen.

 • Cijfers Goederenvervoer Per Provincie

  Goederenvervoercijfers per provincie, zo mogelijk uitgesplitst naar zaken als modaliteit, doorvoer/intern vervoer/import/export.
  Onderstaande periode is slechts een indicatie.

 • Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken

  Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken

 • Waterplanten IJsselmeergebied

  Momenteel werken wij aan een productiviteitsmodel voor het Markermeer en zijn daarvoor opzoek naar gegevens over waterplanten.
  In een eerder data verzoek (Dataverzoeknummer 2018-1272) is de recente waterplantendata beschikbaar gesteld met een mooie GIS-dataviewer. graag zou ik de achterliggende GIS-data van jullie ontvangen voor onze productiviteitsberekening. Mogelijk kunnen jullie naast de data uit 2011-2017 ook verdere historische data aanleveren.

 • Ophalen actuele CAO kinderopvang

  Looptijd CAO (start & einddatum), vakantieuren bij volledig dienstverband, extra verlofuren seniorenverlof leeftijd per datum, salarisschalen- en treden per ingangsdatum, salarisschalen- en treden per functie, salarisnummers, salarisbedragen, tegemoetkoming zorgverzekering t.o.v. salarisschaal- en trede, tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

 • overzicht Huisartsenposten en SEH's in Nederland

  een geografisch overzicht van alle Huisartsenposten en SEH's in Nederland , inclusief adres, en contactgegevens.

 • BRP Gewaspercelen

  Ik zou graag een shapefile downloaden van de Basisregistratie Gewaspercelen (BRP).
  Het jaar 2018 is beschikbaar via de PDOK service plugin in QGIS. Maar ik begrijp dat de jaren 2009-2016/17 ook beschikbaar moeten zijn.
  https://data.overheid.nl/data/dataset/ngr-basisregistratie-gewaspercelen--brp-
  Hier staat: “Van de meest recente BRP gewaspercelen is een viewservices en een downloadservice beschikbaar. Van de jaargangen 2009 t/m 2016 zijn alleen atom-downloadservices beschikbaar.”
  Wat is verschil tussen een downloadservice en een atom-downloadservice?

 • Container oorsprong en bestemmingsdata.

  Hoeveel containers worden er geexporteert of geïmporteerd vanuit bepaalde regio's? Bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau. Voor import: Wat is de bestemming in het achterland van import containers die aankomen in de haven van Rotterdam. Voor export: uit welke regios komen de containers die worden geexporteerd via de haven van Rotterdam.

 • Isolatie woningen

  Ik zag op de dataportaal website dat er veel data aanwezig is binnen de huisvesting thema maar nog weinig over isolatie.
  Heeft iemand binnen de organisatie enig idee waar ik wat data zou kunnen vinden over isolatie van woningen in Nederland? Heeft de overheid toevallig recente data aanwezig daarover?

 • Verkiezingsuitslag TK2010 gemeente Het Bildt (Friesland)

  Ik zou graag de uitslag per stembureau van de voormalige Friese gemeente Het Bildt willen hebben van de Tweede Kamerverkiezingen 2010. Deze uitslag is niet beschikbaar in de database van de landelijke uitslag van deze verkiezingen.

 • Lokaties van fietsparkeerplekken op voormalige autoparkeerplekken in Amsterdam

  De gemeente Amsterdam heeft onlangs bekendgemaakt dat 60 autoparkeerplaatsen worden omgezet in fietsparkeerplaatsen. Ik ben op zoek naar een kaartbestand (bijvoorbeeld shapefile) of een tabel met coördinaten van de lokaties waar de fietsparkeerplaatsen komen. Indien beschikbaar, ben ik ook geïnteresseerd in zulke gegevens over plannen elders in de stad om autoparkeerplaatsen om te zetten in fietsparkeerplaatsen en lokaties waar dit al is uitgevoerd.

  https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws-stadsdeel/algemeen/fietsparkeerplaatsen/

 • Daily Parking rights data for each parking zone of Rotterdam

  Data required from 1 Jan 2015 till 1 Nov 2018

 • Bicycle, Vehicle, and Pedestration Traffic Volumes for Mr. Visserplein

  Verkeer en infrastructuur - Openbaar vervoer (Amsterdam)

 • Longontsteking per gemeente

  Data over het aantal (nieuwe) gevallen van longontsteking per gemeente. Het gaat hier over de gemeentes Asten, Deurne, Someren (Noord-Brabant), Horst aan de Maas, Nederweert, Leudal, Peel en Maas, Venray en Weert (Limburg).

 • Aanvraag puntenfiles ov-haltes Amsterdam

  De puntenfiles van de haltes van alle ov-systemen (bus, tram, pont, metro) voor en na de wijziging (22 juli) van het ov-systeem in Amsterdam (voor arcmap)