Overzicht dataverzoeken

 • Geregistreerde misdrijven per buurt

  De data uit het rapport "Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, plaats", maar met een mogelijk verder in te zoomen op buurten/stadsdelen

 • Onderzoek generatiekloof 1995

  Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2006 per stembureau

  Ik ben op zoek naar een database met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2006 per stembureau. Van de drie recentste verkiezingen (2010, 2012 en 2017) kan ik het vinden, van deze echter niet.

 • Dataverzoek Luchtfoto t.b.v. Rijksvastgoedbedrijf

  Luchtfoto 2018 10cm RGB

 • Invliegdatum AHN3

  Graag zou ik willen weten wanneer de verschillende AHN3-bladen zijn ingevlogen, zodat ik kan bepalen of het invliegen voor of na ontgravingswerkzaamheden heeft plaatsgevonden.

 • parkeerzone nummer

  Parkeerautomaten

 • Overzicht alle postcodes (meest recent)

  Graag ontvang ik een Excelbestand met daarin alle postcodes van Nederland (meest recent).

 • E-mailadresses van alle gemeenten Nederland

  Is er een overzicht met alle e-mailadressen van de gemeenten van Nederland?

 • Weglijnen, wegvlakken Noord-Holland

  Graag zouden wij data willen hebben van alle wegen met wegvlakken en de bijbehorende wegbeheerders binnen de gemeente Haarlemmemeer.

 • BRP 2018

  Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

 • demografische gegevens

  Demografische gegevens per 4 positie postcode voor de jaren 2016, 2017 & 2018

 • Data voor inventarisatie geothermie elektriciteit in NL

  Aardwarmtewinning potentieel Rotliegend aquifers (diep)

 • Overzicht gemeentebestuur 2008-nu

  Een overzicht van alle raadsleden en wethouders van 2008 tot heden. De data moet minimaal bevatten: de gemeente en geslacht.
  Het zou fijn zijn als het ook bevat: geboortedatum (leeftijd) en partij.

 • aantal dieren veehouderijen in gemeente Waalre

  aantal dieren (koeien, schapen, geiten, pluimvee etc. per bedrijf dat een omgevingsvergunning als veehouderij heeft

 • Hofast Holding

  Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid)
  vanaf September 2016-November 2018

 • Aanvraag % woningvoorraad huur sociaal 2014 - 2017

  Woningvoorraad naar eigendom subwijken Utrecht
  Specifiek: % woningvoorraad huur sociale

 • GIS data Waterschap voor bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen.

  Legger Waterkeringen Waterschap Rivierenland vastgesteld
  Legger Watergangen
  Rioolwatertransportleidingen

 • Bomenkap gemeente Arnhem

  Ik zoek data over het aantal bomen dat dit jaar is gekapt in de gemeente Arnhem (en indien mogelijk ook de wijken waarin deze bomen stonden).

 • Opkomstcijfers bevolkingsgroepen gemeenten West-Brabant

  Voor een doelgroeponderzoek is het een toegevoegde waarde om te weten hoeveel mensen uit verschillende groepen zijn komen stemmen binnen de gemeenten van West-Brabant. Denk dan aan aspecten van de bevolking zoals opkomstcijfers van mensen van een bepaalde leeftijd, geslacht, nationaliteit, inkomen, et cetera, die hebben gestemd.

 • aanleveren luchtfoto Noordeplas bij Roermond

  Ik ben op zoek naar een luchtfoto die ik kan inlezen in GIS (Luchtfoto 2018 10cm RGB)

  Het gaat om een luchtfoto van onderstaand gebied langs de Maas (ter hoogte van Roermond). Alleen de meeste recente luchtfoto en tevens zo scherp mogelijk. De foto moet in GIS kunnen worden ingelezen (bijv. als layer).

 • Digitale media jongeren

  Digitale media jongeren

 • Strooiroutes in Amsterdam Oost opgevraagd.

  Strooiroutes in Amsterdam Oost

  voor een opdracht voor school willen we de strooiroutes van Amsterdam. Alleen Amsterdam oost lijkt een hele kleine route. Hebben jullie nog een groter bestand?

 • Research

  Exportvergunning (IMH-ESG)

 • Green spaces shapefile in Enschede Municipality

  Groenbeheer - Gemeente Enschede

 • uitslag 2017 2e kamer in 5HL

  Verkiezingsuitslag Tweede Kamer 2017 voor de gemeenten Vianen en Leerdam in word of excel.