Overzicht dataverzoeken

 • BRON

  Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, BRON

 • Basis wetten bestand

  ik ben op zoek naar de wsdl file van de basis wetten bestand webservice. Deze zou ik op de volgende pagina moeten vinden, helaas komt de link niet op een wsdl file uit.
  https://data.overheid.nl/data/dataset/basis-wetten-bestand
  Verder kan ik ook nergens vinden waar ik hier vragen over kan stellen, ik hoop dat ik hier terecht kan.

 • Beschikbaarheid Verantwoordingsinformatie Woningcorporaties dVi 2017

  Via uw website bestaat de mogelijkheid om de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties over 2017 te downloaden. De links naar de daadwerkelijke excellen werkt echter niet, deze resulteert helaas in een "404 Not Found". Is het wellicht mogelijk om deze bestanden (weer) toegankelijk te maken?
  Het betreft de volgende links:
  https://data.overheid.nl/data/dataset/ae96533f-7ef7-4aa1-ba92-258cfec46ffc/resource/08c64703-e151-428b-9e19-8d1cf3155f50/download/dvi2017hoofdstuk1.xlsx
  https://data.overheid.nl/data/dataset/8112a7d1-192b-4fce-b7f2-7538d3bdc133/resource/05d90526-fadd-45ad-82fb-a2ec25a96461/download/dvi2017hoofdstuk2.xlsx
  https://data.overheid.nl/data/dataset/21fe77e0-dd0f-470a-88b8-73677d0a1aa1/resource/8e5f61f2-1087-4638-8e1e-5b5221129682/download/dvi2017hoofdstuk3.xlsx
  https://data.overheid.nl/data/dataset/ed08b87d-3834-48a6-9eb3-d0a062151165/resource/6604cc8e-cbcb-41bd-9231-03ca9861b6ab/download/dvi2017hoofdstuk4.xlsx
  https://data.overheid.nl/data/dataset/1c325cc9-7d26-4edc-8396-aad26d5e1f84/resource/e0f64784-3286-4194-b797-081fc62622a5/download/dvi2017hoofdstuk5.xlsx

 • Energie in Nederland

  Inzicht in verleende energiesubsidie aan woningeigenaren in Nederland per straat of wijk of woonplaats.
  Inzicht in het verbruik van energie door woningeigenaren in Nederland per straat of wijk of woonplaats.
  Inzicht in energielabels van woningeigenaren in Nederland per straat of wijk of woonplaats.

 • Statistieken over effectiviteit groepstherapie

  Het betreft een informatievraag over de effectiviteit van groepstherapie in het algemeen en groepstherapie voor specifieke aandoeningen. Waar ik naar zoek zijn voornamelijk cijfers en statistieken.

  Vragen die ik graag beantwoord zou zien d.m.v. statistieken zijn bijvoorbeeld:

  - Hoevaak wordt er van groepstherapie gebruik van gemaakt?
  - Hoeveel mensen hebben op lange termijn gunstige of minder gunstige resultaten van groepstherapie ondervonden?
  - Hoe gunstig of ongunstig waren de resultaten van de groepstherapie?
  - Waarbij was het voor de patiënt het meest gunstig of ongunstig? bijv. angstklachten, herkenning, eenzaamheid etc.
  - Hoe duurzaam is een groepstherapie behandeling voor de patiënt?
  - Hoeveel professionals uit de GGZ vinden groepstherapie een goede behandelmethode?
  - Hoe staan de behaalde resultaten van groepstherapie in verhouding tot individuele therapie?
  - Welke "aandoeningen" hebben het meeste baat bij groepstherapie en welke het minste?
  - Bij welke zorgvragen wordt groepstherapie het vaakst voorgeschreven en waar hebben deze de best behaalde resultaten?
  - Bij welke zorgvragen wordt groepstherapie het vaakst niet voorgeschreven en waarom?
  - Wat zijn de grootste redenen voor patiënten om wél of niet deel te nemen aan groepstherapie?
  - Hoe hebben patiënten groepstherapie zelf ervaren?
  - Ná hoe veel groepssessies begint de effectiviteit van de groepstherapie toe te nemen?
  - Wat zijn de voor- en nadelen van groepstherapie? Zowel voor de behandelaar als voor de patiënt.

 • Gemeenteraadsverkiezing 2018 - per stembureau de gekoppelde postcodes

  Een lijst met alle stembureaus van Nederland (ongeveer 8640, zie www.waarismijnstemlokaal.nl/data), waaraan de postcodes gekoppeld zijn met welke kiezers dat stemlokaal op hun stempas hebben toegewezen gekregen.

 • Gewassen per perceel in EU

  Ik zoek een dataset waarbij ik per locatie (geografische locatie) alle gewassen (tarwe, melkvee, ander soort vee, tulpen, rozen, koolzaad, fruit, etc) kan vinden over gehele Europese Unie (mogen ook 28 losse datasets zijn). Ik wil graag een dataset hebben waarbij ik per perceel kan vinden wat er verbouwd wordt.

 • Postcodes Nederland

  Een actuele lijst met de postcodes, straatnamen, huisnummers, en plaatsnamen binnen Nederland.

 • overzicht kantoren rijksvastgoedbedrijf

  Rijksgebouwen (gebouwen in eigendom van het Rijk of gehuurd voor rijkshuisvesting)

 • Cameratoezicht Utrecht

  De datum van de plaatsing en activering van toezichtcamera's in de gemeente Utrecht, bestemd voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

 • Veroordelingen strafrecht internationale kinderontvoeringen

  Wij kregen de vraag hoeveel strafrechtelijke veroordelingen er zijn door internationale kinderontvoering. Wij zijn geinteresseerd in landelijke cijfers, want wij hebben contact met de Rechtbank en het OM in Den Haag, maar dat geeft niet een compleet beeld. En via jurisprudentie staat niet altijd gemeld dat de veroordeling om IKO (Internationale Kinderontvoering) gaat.

 • Bedrijven in medische hulpmiddelen

  Aanmeldingen van Medische hulpmiddelen op de Nederlandse markt en aanvragen van exportverklaringen voor Medische hulpmiddelen . Ik wil in ieder geval graag een lijst met de bedrijfsnamen (NL) en het type Medische hulpmiddelen (I, II, etc) dat zij hebben aangevraagd.

 • Bodemdata nederland

  Bodemdata nederland

 • WoOn data

  Data van het WoOn onderzoek, bij voorkeur de datasets van ieder 3-jarig onderzoek van 2006, 2009, 2012, 2015 (en 2018 mocht die al bestaan) https://data.overheid.nl/data/dataset/woon/resource/b1ccdb4d-6014-42de-8afe-0049e28f0877 Toegangslink: https://data.overheid.nl/geplande-dataset

 • Woningeigenschappen Energielabels

  Wij zijn op zoek naar een dataset waarin zowel woningeigenschappen (bijv. bouwjaar, soort woning, oppervlakte, isolatie van diverse constructie onderdelen) als het energielabel vermeld zijn. De adressen van de woningen zijn hier niet van belang.

 • Lokaties van fietsparkeerplekken op voormalige autoparkeerplekken in Amsterdam

  De gemeente Amsterdam heeft onlangs bekendgemaakt dat 60 autoparkeerplaatsen worden omgezet in fietsparkeerplaatsen. Ik ben op zoek naar een kaartbestand (bijvoorbeeld shapefile) of een tabel met coördinaten van de lokaties waar de fietsparkeerplaatsen komen. Indien beschikbaar, ben ik ook geïnteresseerd in zulke gegevens over plannen elders in de stad om autoparkeerplaatsen om te zetten in fietsparkeerplaatsen en lokaties waar dit al is uitgevoerd. https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws-stadsdeel/algemeen/fietsparkeerplaatsen/

 • Geloofsovertuiging op wijkniveau

  Bestaand CBS rapport maatwerk : Kerkelijke gezindte en kerkbezoek naar gemeenten. Is nu op gemeenteniveau en wil dit overzicht graag op wijkniveau (stand: 2016).

 • Ongevallen Binnenvaart

  Voor een wetenschappelijke paper over aanvaringen met infrastructuur en eventuele preventie daarvan, wil ik graag cijfers over het aantal aanvaringen met bruggen in de Nederlandse (binnen)wateren, de oorzaken (indien bekend) en de gevolgen (economische schade/bedragen/vertragingstijden/enz.).

 • Studieproject

  Stembureaus Tweede Kamerverkiezingen 2017

 • Bomenkap gemeente Arnhem

  Ik zoek data over het aantal bomen dat dit jaar is gekapt in de gemeente Arnhem (en indien mogelijk ook de wijken waarin deze bomen stonden).

 • Aanvraag % woningvoorraad huur sociaal 2014 - 2017

  Woningvoorraad naar eigendom subwijken Utrecht Specifiek: % woningvoorraad huur sociale

 • Totaal aantal Japanners met verblijfsvergunning onbepaalde tijd

  Ik ben op zoek naar het totale aantal Japanners met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd dat in Nederland woont

 • demografische gegevens

  Demografische gegevens per 4 positie postcode voor de jaren 2016, 2017 & 2018

 • parkeerzone nummer

  Parkeerautomaten

 • Invliegdatum AHN3

  Graag zou ik willen weten wanneer de verschillende AHN3-bladen zijn ingevlogen, zodat ik kan bepalen of het invliegen voor of na ontgravingswerkzaamheden heeft plaatsgevonden.