Overzicht dataverzoeken

 • het resultaat telt particuliere klinieken

  Resultaten per kliniek behorend bij het rapport

 • Gemeentegrenzen 2019

  Wie is ‘eigenaar of bronhouder’ van de kaartlaag met alle gemeentegrenzen?
  Wanneer komt de officiële kaart met de indeling 2019 beschikbaar en waar is die dan te vinden?

  Ik ben dus op zoek naar de kaartlaag van Nederland, met alle gemeentegrenzen (en provinciegrenzen, buurt- en wijkgrenzen) zonder watervlakken.

 • Handel tussen EU landen

  Ik ben op zoek naar data die mij per EU land vertelt met welke andere landen zij het meest handelen (import en export cijfers tussen de landen, niet gegroepeerd).

  De gewenste datum is zo recent mogelijk en het liefst geaggregeerd op jaar niveau.

 • Levensmiddelendatabank

  Informatie omtrent levensmiddelen die opgenomen zijn in de levensmiddelendatabank (toegang tot de levensmiddelendatabank API).
  Hieronder is deze informatie verder gespecificeerd:
  Voedingswaarden: Energie (kcal&kJ) , eiwitten, soorten koolhydraten, voedingsvezels, soorten vetten
  Vitaminen&mineralen, zout
  Barcodes
  Merk- en productnamen
  Ingrediëntenlijsten


 • Gender gelijkheid

  Voor mijn scriptie aan de Erasmus universiteit Rotterdam ben ik opzoek naar data wat betreft gender gelijkheid in Nederland. Ik ben opzoek naar de volgende variable:
  - Gemiddeld aantal studie jaren mannen en vrouwen
  - Aantal mannen en vrouwen actief in de beroepsbevolking graag voor de verschillende sectoren
  - Aantal mannen en vrouwen met een baan in de beroepsbevolking graag voor de verschillende sectoren
  - Salaris mannen en vrouwen in verschillende sectoren.

  Ik hoor graag of dit mogelijk is, bij voorbaat dank!


 • Toerisme vanuit China

  We hebben de volgende informatie nodig:
  - Hoeveel chinezen bozoeken ons land (Nederland)
  - wat zijn de 2 steden in Nederland die het meest worden bezocht door de chinezen, en hoeveel zijn dit er per stad?
  - wat zijn de populairste steden die er worden bezocht in Nederland door chinezen?

 • Gegevens giften van consumenten

  Gifts (with tax-registration); characteristics gift, donor and recipient

 • IBIS Bedrijventerreinen

  Via de website www.ibis-bedrijventerreinen.nl zijn alle bedrijventerreinen in Nederland zichtbaar in een kaartviewer. Er is wel data over de terreinen te downloaden in een excel-bestand, maar de shapefiles zijn niet te downloaden. Graag zouden we over de meest recente shapefile willen beschikken.

 • Seed capital fondsen en start-ups

  Ik ben op zoek naar (financiële) data over bedrijven (start-ups) waarin de seed capital fondsen sinds 2005 in geïnvesteerd hebben. Daarnaast zoek ik dezelfde data over vergelijkbare bedrijven (jonger dan 8 jaar, max 10 werknemers) om de vergelijking te kunnen maken. De variabelen die ik zou willen vergelijken zijn: innovatie (aantal patenten en R&D uitgaven), aantal succesvolle exits, ontvangen investering van fonds, financiële data (omzet, total assets), werkzame personen en leeftijd van het bedrijf.

 • Tuchtrechspraak data artsen

  Sub-set: artsen
  Tuchtrecht uitspraken van alle instanties (lager en hogere instanties).
  Tijdsperiod: 01-01-2014 tot 31-12-2018
  Datavelden: Meta-data (zoals op tuchtrecht.overheid.nl), beschrijving van de cases.

  Alles zoals gepubliceerd op tuchtrecht.overheid.nl (geen additionele data nodig).
  Voor de lagere lokale tuchtrechters gaat het om 2317 uitspraken
  Hoge tuchtrecht uitspraken gaat het om 1349 uitspraken.

 • Gegevens handhaving leegstandswet

  Voor het leveren van informatie aan een krant zou ik graag data ontvangen over de handhaving van de leegstandswet. Ik ben met name geinteresseerd in hoe vaak en in welke gemeentes pandeigenaren zijn beboet voor leegstand en hoe hoog zijn deze boetes? Welke gemeentes handhaven actief op deze wet? En hoeveel tijdelijke verhuur is er op basis van deze wet vastgesteld? Indien de cijfers er zijn zou ik ook graag willen weten wat de gemiddelde huurprijzen zijn bij deze verhuurvorm en hoeveel % van de prijzen is boven een normale huurprijs (niet voldoen aan puntentelsysteem).
  Ik heb een rapport uit 2015 gevonden, zijn er recentere gegevens? https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/02/01/van-ontruimen-naar-inruimen

 • Gemeentes op postcode niveau

  Ik zou graag voor een analyse de data van gemeentes willen op postcode niveau.
  dus postcode x hoort bij gemeente y.

 • Download file voor GIS waterdiepte risicogebied

  Waterdiepte in risicogebied (Risicokaart NL) in een formaat dat downloadbaar is en bruikbaar in een GIS (bijvoorbeeld ArcGIS of QGIS).

 • Natuurnetwerk Nederland

  Ik zoek een dataset om in ArcGIS online te zetten (of in ArcGIS pro, dan maak ik er zelf een weblayer van) over de berschermde natuurgebieden die in kaart zijn gebracht door NNN. Het liefste zo actueel mogelijk

 • Dataset voor thesis VU marketing master

  Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

 • EikenProcessierups 2018

  Bomen met eikenprocessierups 2018 Enschede

 • dataset bodemdaling

  Bodemdalingskaart totaal, in mm of cm per jaar fijnmazig grid 1 punt per 10m2 of meer gedetailleerd of als vectorkaart met klasseindeling.
  tbv gemeentelijk beleid

 • Woningtype voor elke woning in Nederland

  In de BAG staat de gehele Nederlandse gebouw voorraad gespecificeerd naar gebruiksfunctie, maar bij veel instanties worden allerlei onderverdelingen gehanteerd binnen gebruiksfuncties. Met name binnen de woningbouw wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende woningtypes zoals twee onder één kap of een tussenwoning, hoekwoning, etc.

 • Platte daken in Nederland

  Ik ben op zoek naar het aantal platte daken in Nederland, liefst gespecificeerd naar gemeente of provincie.

  Het gaat dus niet om platte daken van flatgebouwen of bedrijfsruimten, maar wel om garages en schuren bij woonhuizen, waar men uitzicht op heeft.

 • Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2018

  Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2018

 • Verbruik industrie NL 2010-2019

  Ik zou graag een data set hebben van het energie verbruik en de co2 uitstoot van de verschillende industrien over een aantal jaren tijd. Het type maakt niet veel uit als het maar ingeladen kan worden in Qlik.

 • Aantal+locatie+oprichtingsdata kinderopvangen in Maastricht

  Graag hebben wij nodig: het aantal kinderopvangen met de locatie en de registratie-datum in Maastricht

 • Plaatspunten shapefile

  Een geografisch bestand met alle officiële plaatsnamen en woonplaatscodes in Nederland, inclusief Friese en Nederlandse spelling voor Friese plaatsnamen. Kan wel een bestand vinden met woonplaatsgrenzen maar zoek naar een geografisch puntbestand ipv polygonen.

 • Omgevingsvergunningen Amsterdam

  Ik ben mijn bachelor scriptie aan het schrijven en wil daarvoor graag de investeringen van huiseigenaren in hun huis bekijken over de tijd heen.
  Het gaat om omgevingsvergunning omtrent die waarde toevoegen aan de woning. Het liefst vanaf 2013, toen de huizenprijzen begonnen te stijgen
  Andere dataformaten die ook geschikt zouden zijn : Shapefiles, databases, rasterfiles.
  Ontzettend bedankt!

 • armoede per gemeente/ inkomens

  Wijk- en Buurtkaart 2017 versie 2