Overzicht dataverzoeken

 • Lodingen in de buurt van Pernis van 2019(?), 2018, 2016, 2015 van oever tot oever

  ASCII formaat van beschikbare lodingen rondom Pernis

 • Geluidsregister spoor

  Geluidregister spoor is niet te downloaden na het installeren van Silverlight stopt de bewerking.

 • Subsidies MEP, SDE en SDE+

  Voor onderzoek naar de effecten van de regelingen Milieukwaliteit van de Elektrictiteitsproductie (MEP), de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie + (SDE+) op de winning van duurzame energie en fossiele brandstoffen ben ik op zoek naar data over de totaal toegekende en uitgekeerde subsidies (op maandelijkse basis) onder deze drie regelingen vanaf de invoering van de MEP in 2003 tot het einde van mijn onderzoeksperiode in 2013. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft beperkte informatie op jaarlijkse basis over deze subsidieregelingen en enkel vanaf 2008. Ik ben daarom op zoek naar een dataset (bij voorkeur in CSV of XLS format) met de totaal toegekende en uitgekeerde subsidies (bij voorkeur op maandelijkse basis) onder de MEP, SDE en SDE+ van 2003 tot en met 2013.

 • Bijbanen van ingeschrevenen in het hoger onderwijs: periode 2008-2018

  In de dataset bijbanen van ingeschrevenen in het hoger onderwijs zijn alleen gegevens beschikbaar van 1998/'99 tot 2001. Voor mijn masteronderzoek ben ik geïnteresseerd in precies deze gegevens vanaf bij voorkeur 2008 tot en met 2018. Ik hoor graag of deze gegevens beschikbaar zijn.

 • Gedetailleerde info van inbraken per straat of postcode gebied.

  Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, gemeente, regionale eenheid is voor ons doel te 'lage resolutie'. Kunnen we ook selecties maken op basis van nauwkeurige locaties zoals straat of postcodegebied of postcodereeks.

 • Numbers of Documents issued

  Number of Passports issued in The Netherlands in 2014 and each subsequent year, including adult, children's passports, diplomatic, business, service, emergency, travel document (titre de voyage) and travel document (titre de voyage) convention of 28 July 1951.

  Number of Identity cards issued in 2017, and each subsequent year, including those issued to individuals under 17 and over 17.

  The number of driving licences issued in 2006, and each subsequent year.

  The number of W-Type Alien Identity Cards issued in 2014 and each subsequent year.

  The number of Visas issued in 2001, and each subsequent year, including return visas

 • Datasets Dordrecht voor beter inschatten evacuatiefracties

  Om Dordrecht te moduleren heb ik drie datasets nodig waarvan ik hoop dat jullie die hebben, deze zijn:

  1) Polygon Shapefile bestand met het wegennetwerk in Dordrecht (snelwegen en wegen binnen Dordrecht) met als het mogelijk is de snelheid die er op gereden mag worden;
  2) Point Shapefile bestand met de gebouwen van Dordrecht en de hoeveelheid mensen die daarin wonen.
  3) Point Shapefile bestand met de shelters van Dordrecht erin (publieke plekken waar mensen kunnen schuilen).

 • Income disparities

  CBS Square statistics 500 m

 • Terreinbeheerders wielertochten

  Mijn vraag is dan ook of de data die achter de kaartviewer zit beschikbaar is of kan komen voor onze tool zodat alle terreinbeheerders/eigenaren benaderd kunnen worden indien een route van een tocht door het gebied komt.

  https://www.vastgoedvanhetrijk.nl/rijksvastgoedplannen/viewer/

 • In-export kilogram appels per ras

  Hoeveel kilogram appels en peren wordt er, per ras, per jaar geëxporteerd en geïmporteerd exclusief re-export.

 • Aantal echtscheidingen per gemeente 1965-1975

  Het aantal echtscheidingen in de gemeente Leeuwarden vanaf 1965 tot en met 1975

 • Shape primaire waterkeringen

  Shapes van primaire waterkeringen binnen beheergebied Brabantse Delta

 • Cables and pipes data for a design project about cyber security

  Kabels en leidingen 2018

 • P-direkt data, aantallen FTE per maand, per overheidsorganen per functiehuis

  Ik wil graag een dataset (sinds het begin van het bijhouden van de registratie) met daarin per maand, per werkgever (dus uitgesplist naar ministerie/agentschap of nog diepere onderverdeling) het aantal FTE per functie benaming cf. functiegebouw rijk. Als privacy regels zich daar niet tegen verzetten dan ook graag schaalniveau. Mocht de privacy regels zich wel verzetten dan graag op een minder gedetailleerd niveau (bijv. totalen per jaar, per functiegebouw omschrijving) wel nadere schaal informatie.

 • Verzoek voor data achter 3 kaartlagen "restwarmte" in Warmteatlas

  Potentiekaart Reststromen uit {Duurzaam warmte-energie potentieel, WarmteAtlas}

  De achterliggende data voor de kaartlagen "Datacentrawarmte", "Condenswarmte" en "groteindustrie" uit de warmteatlas

 • FSI MXI ruimtelijke dichtheid

  Ik ben op zoek naar een ruimtelijke databron (WFS, shape etc.) van de FSI, GSI en MXI. Graag landsdekkende databron. Is dit mogelijk?

 • Demographie Delfshaven,

  A dataset about the demographic background of the inhabitants of Delfshaven, a district of Rotterdam. I would need to know age, gender, ethnic background, income, occupation, education level.

 • Energielabelkaarten

  Kaarten met energielabels volgens de laatste stand van zaken.
  De energielabelatlas was een prachtige site (met up-to-date energielabels van vrijwel ieder gebouw!) waar vele adviesbureau's en gemeentes gebruik van maakten om Nederland op weg te helpen naar aardgasvrij. Helaas wordt deze site niet meer gehost omdat volgens "bespaar lokaal" er geen geld voor de hosting is, zonde en jammer in verband met de klimaatdoelen. Graag zouden we deze site of een vergelijkbare site online zien om ons advieswerk weer goed uit te kunnen voeren.

 • Landbouw data

  Ik vraag me af of er ook open data is rondom grootte van agrariërs. Dus bv hoeveel melkkoeien, ha akkerbouw of nge. Of is er iets anders waaruit grootte weer kan geven, bv fosfaat, melkproductie etc.
  Ik zou namelijk graag willen weten wat voor type agrariërs we in de portefeuille hebben. Zijn het allemaal kleine boeren die wellicht binnenkort stoppen? Of zijn het middelgrote of juist grote boeren?
  En eigenlijk ben ik ook wel benieuwd naar mate van robotisering.

 • aantal bouwlagen

  Ik ben op zoek naar de hoogte van gebouwen in de regio Zuid-Limburg, of het aantal bouwlagen of een andere proxy indien mogelijk. Liefst een ruimtelijke laag, of in een koppelbare csv- of excel

 • woningcorporaties

  Shapefile of wfs laag met gebouwen die in handen zijn van woningcorporaties (gegevens zo recent mogelijk) binnen Zuid-Limburg

 • Huurprijsgrenzen per 01-07-2019 beschikbaar maken in .csv of .xls

  Puntentabel zelfstandige woonruimte + maximale huurprijs per 01-07-2019 beschikbaar stellen in formaat welke geschikt is voor analyse

 • Kinderopvanglocaties Flevoland

  De volgende gegevens van kinderopvanglocaties (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, peuterspeelzalen) in Flevoland
  - naam
  - adres
  - telefoonnummer
  - e-mailadres
  - website

 • Vrouwelijke statushouders tussen 16-24 jaar

  Aantal vrouwelijke statushouders (vluchtelingen) tussen 16 en 24 jaar woonachtig in Gemeente Hilversum en Gemeente Bronckhorst in 2018, uitgesplitst naar nationaliteit/geboorteland. Mocht het mogelijk zijn, uitgesplitst naar sociaal-economisch achtergrond en/of opleidingsniveau.

 • OVL Amsterdam

  Ik ben op zoek naar een overzicht van de locaties van de openbare straatverlichting locaties (ovl) in Amsterdam, met coördinaten en het liefst als xls. bestand of indien mogelijk al in een shapefile, (shp).

  Een shapefile kan ik anders ook zelf maken als ik een volledige excel heb.
  Ik heb op jullie website wel een bestand gevonden (ovl – amsterdam), maar de coördinaten die daar in staan, lijken onvolledig/vreemd genoteerd (4.8954E+16) waardoor ik ze niet kan omzetten naar X en Y coördinaten.