Overzicht dataverzoeken

 • Road accident raw dataset for Netherlands

  Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017

 • Woonsituatie per postcode

  Is er een dataset op postcode niveau ( 4 cijfers ) van de woonsituaties, bijvoorbeeld in postcodegebied 3202 woont een alleenstaande/student/samenwonend etc. over 2018 ?

 • Aantal fte's gemeenten gerelateerd aan functie

  GDe gemeente Brunssum is op zoek naar de volgende gegevens: een landelijke vergelijk m.b.t. het aantal fte's per functie gerelateerd aan de grootte van gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoeveel P&O'ers hebben ze in dienst of hoe groot is de afdeling P&O wat betreft het aantal fte's qua burgeraantal bij soortgelijke gemeenten dan wel hoeveel personeel heeft een vergelijkbare gemeente in dienst.

 • Luchtkwaliteit Utrecht

  Ik probeer een dataset van de Luchtkwaliteit Utrecht 2018 te downloaden maar het lijkt erop dat deze data niet meer beschikbaar is. Klopt dat? Is er een andere manier om aan deze data te komen?

  Verder zou ik de hoeveelheid verkeer door de stad graag inzichtelijk willen hebben.

  Bij voorkeur zou ik dezelfde set voor Amsterdam willen hebben.

 • Bankjes gemeente Arnhem

  Actuele gegevens van alle zitbankjes in de gemeente Arnhem, in openbaar of semi-openbaar gebied.

 • woningcorporatie

  Alle beschikbare gegevens van de woningcorporaties in de gemeente Westland

 • Opvang ongedocumenteerden

  Besluitvorming opvang ongedocumenteerden in Amsterdam.

 • Diefstal aanhanger

  Bewakingscamera´s

 • Aanvragers Seed Capital

  Een lijst van de 77 fondsen een aanvraag hebben ingediend bij de Seed Capital regeling van de overheid maar deze niet gekregen hebben.
  147 fondsen hebben deze subsidie aangevraagd, 70 zijn goedgekeurd en deze zijn reeds bij mij bekend. Om de fondsen te kunnen vergelijken zou ik ook graag de fondsen die het de subsidie niet hebben gekregen weten.

 • WOZ-waarde koppeling

  Zou u meer kunnen vertellen hoe er een koppeling gemaakt kan worden zodat de WOZ waarde automatisch via de API opgevraagd kan worden? Dit staat voor zover ik zelf kan zien, niet bij?

  https://data.overheid.nl/dataset/53329-waarde-onroerende-zaken-van-woningen-en-niet-woningen

 • Fiets knooppunten landelijk

  Landelijk dekkend bestand met fietsknooppunten . Format data kan ook anders.
  Als dit er niet is alle losse gebieden.

 • Actueel overzicht vergunningshouders Wbpr

  Graag willen wij in een online bron met de naam en adresgegevens van zowel alle kantoren met een vergunning Wbpr als de individuele professionals met een Wbpr vergunning. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het systeem van de Nederlandse Orde van Advocaten (https://www.advocatenorde.nl/vind-een-advocaat/details?id=WETRRA).

 • Belevingswaarde van het landschap

  Ik zag dat sommige datasets op de site data.overheid.nl alleen beschikbaar zijn als WMS. Echter, voor mijn eindscriptie wil ik de kaarten samenvoegen en daarbij de schaling aanpassen. Hiervoor moet ik de data kunnen downloaden in een shape-file of json. Het is dus van belang dat het geen webservice is, omdat ik hiermee alleen de kaarten kan inzien en niet kan bewerken. Vandaar mijn data aanvraag. Het betreft de volgende datasets:

  - ecologisch kapitaal van de onafgedekte, intacte bodem (percentage)
  https://data.overheid.nl/dataset/48861-ecologisch-kapitaal-van-de-onafgedekte--intacte-bodem--percentage-

  - belevingswaarde van het landschap
  https://data.overheid.nl/dataset/49505-belevingswaarde-van-het-landschap

  - indicatieve kaart van archeologische waarden
  https://data.overheid.nl/dataset/58823-indicatieve-kaart-van-archeologische-waarden--ikaw-

 • Ligging glastuinbouw

  I’m looking for plastic greenhouses and glasshouses buildings layer(s) in the Netherlands. I would like to know other details about this like the address, the operator’s name and what it’s producing. Is it possible to get it on a WFS link(s) or shapefile layer(s) in free access?

 • Arbeidsuitbuiting buitenlandse werknemers in NL agrarische sector

  Graag zouden wij de data willen gebruiken die achter dit onderzoek staat: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/14/bijna-180-duizend-banen-vervuld-door-polen. Daarbij zijn wij geïnteresseerd in de verhoudingen tussen hoogte van lonen en de aantal en nationaliteit van werknemers in de agrarische sector. Deze verhoudingen zijn helaas niet meegenomen in het artikel die online te vinden is. Indien mogelijk zouden wij dezelfde data ook voor de Nederlandse werknemers willen inzien.

 • Gerealiseerde verkopen en huurovereenkomsten vastgoed Rijksoverheid

  Afgaande op het bericht op Vastgoedjournaal (https://vastgoedjournaal.nl/news/40573/rijksvastgoedbedrijf-verkocht-voor-bijna-euro-147-miljoen) zou ik graag de data van deze transacties (2018) willen ontvangen.
  Verder vroeg ik mij af of jullie wellicht de exacte data hebben van wanneer de huurovereenkomsten zijn afgesloten wat betreft het document “Aanhuurtransacties vastgoed Rijksoverheid 2016 – 2018”.

 • areaal kerstbomen

  Cijfers van de gecombineerde opgave (RVO) areaal kerstbomen in Nederland

 • Asielzoekers bezig met, of afgestudeerd van, een wetenschappelijke opleiding aan een universiteit

  Asielzoekers bezig met, of afgestudeerd van, een wetenschappelijke opleiding aan een universiteit in Nederland. Vanaf het jaar 2000 tot wanneer dit bijgehouden is. Het liefst ook aanvragen en acceptatie en/of afwijzingen.

 • Gegevens

  Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2018)

 • Werkloosheidscijfers

  Werkloze bevolking; werkloosheid en zoveel mogelijk persoonskenmerken waartegen de werkloosheid afgezet kan worden.

 • Woz waarde woningen gemeente Amsterdam

  Open Data Consignatiekas Ministerie van Financiën

 • Locatie + vervangingsjaren bewegwijzering gemeente Leiden

  Nationale bewegwijzering - 052016

 • Fruit preparaten

  Mijn mede-studenten en ik doen onderzoek naar de fruit preperaten markt en zouden hier graag data over willen ontvangen of met iemand contact opnemen.
  Is het mogelijk om data te verkrijgen over
  - Fruit preparaten in de zuivel markt, bakkerij markt en de ijs markt.
  - Alle cijfers rond deze markten in Nederland
  - Data over de fruit preparaten markt (alles waar fruit in verwerkt zit).

 • Bevolkingscijfers per woonplaats

  Ik heb voor een toepassing het aantal inwoners per woonplaats nodig (niet per gemeente).

 • Installed PV capacity

  Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2017