Overzicht dataverzoeken

 • import gegevens

  Imports of goods and services by intrastatt code

 • Begrenzing bebouwd gebied 2000

  Begrenzing bebouwd gebied 2000 om te bepalen of nieuwbouw binnenstedelijk of buitenstedelijk plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld het PBL het doet: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2012-woningbouw-binnen-bebouwd-gebied

  Op deze website is ook een plaatje te vinden met de grenzen. Voor eigen analyses zou ik graag een shapefile hebben.

 • Altrimetrie wad platen

  Overzicht vlieglijnen Waddenzee 2014 of recenter.
  Als wms of shop of anderszins in QGIS of Locus in te lezen.

 • marktaandeel kleding consumptie Nederland

  Hoeveel geeft de gemiddelde Nederlander uit aan kleding, schoenen, boeken, tech gadgets in 2018 en 2019?

 • Woningcorporaties 2018

  Lijst van woningcorporaties 2018 en de financiële gegevens van de corporaties

 • Inwonersaantallen van onze gemeenten

  Diverse gemeenten

 • Polerimetric SAR Tomography Crop phenology

  Satellietdataportaal

 • Tarieven gemeenten Wmo

  Iedere gemeente heeft conform de AMvB (reële prijzen) zijn of haar tarieven moeten bijstellen. Als gemeente willen we onze tarieven met het landelijk, regionaal of andere gemeente vergelijken op productniveau (i-standaarden; wmo). Verzoek is om een overzicht te geven van de tarieven van alle gemeenten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (incl. Hbh).

 • Nominal GDP

  Economie (Metropoolregio Amsterdam) - longer time series than is currently available on download page

 • Gemeenscgahppelijke regelingen register

  Gemeenschappelijke Regelingen

 • Mantelzorg populatie - landelijk > per gemeente

  Dataset vanuit meerdere bronnen (gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) over de laatste twee jaar waarin per gemeente (landelijke uitvraag) de populatie mantelzorgers inzichtelijk wordt. Een unieke set met leeftijd, postcode-gebied, arbeidssituatie (werk, uitkering) en belasting (gemiddeld aantal uren, vrije tijd etc.) van mantelzorger. Wanneer mogelijk gekoppeld aan het wettelijk kader (Wmo, Jeugd, Wlz, Zvw) waaruit hulpbehoevende zorg ontvangt. Idealiter nader gespecificeerd op beperking (dementie, beperking door ouderdom, chronische of ernstige ziekte, geestelijke/mentale beperking (o.a. gedragsstoornis), lichamelijke beperking , visuele beperking, auditieve beperking) om zo lokaal beleid te specificeren en voorzieningen te creëren.

 • Verwijzingen jeugdhulp

  Ik ben op zoek naar een dataset om te achterhalen waar de verwijzingen (iJw315) naar jeugdhulp vandaan komen (huisartsen, medisch specialisten etc.). Ik zou deze dataset graag op gemeentelijk en regionaal niveau kunnen uitlezen om te bepalen hoe de instroom is vanuit gemeentelijke toegang en medisch domein. De dataset gaat idealiter 2 jaar terug zodat er ook een trend uit gehaald kan worden.

 • Voertuigen per postcode gebied

  Motor vehicles; type, age class, 1 January

 • Proces Verbalen Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

  Proces Verbalen Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad 2018, van alle gemeenten in Nederland.

 • Fitnessdeelname

  Fitnessdeelname Nederlanders, groei fitnessbranche

 • Gegevens kinderopvanglocaties LRK als WMS/WFS beschikbaar stellen

  Gegevens kinderopvanglocaties LRK

 • Onderzoeksgegevens laagfrequent geluid

  Middels deze mail wil ik u vragen of er mogelijkheden zijn om de data over laagfrequent geluid op te vragen is.
  Op de website staat dat die data niet voor het publiek beschikbaar is.

 • Aantal woningcorporaties 1989-2008

  Voor mijn onderzoek naar hervormingen in de verzorgingsstaat ben ik op zoek naar cijfers over het aantal woningcorporaties in Nederland van 1989 t/m 2008 en de hoeveelheid sociale huurwoningen die zij in die periode in bezit hadden.

 • Filterknoppen inkoopdata ministerie JenV

  Wij hebben dit document/ excel bestand gedownload: (https://data.overheid.nl/groups/inkoopdata-van-de-nederlandse-overheid/dataset/inkoopdata-ministerie-van-veiligheid-en-justitie-2016#panel-1).

  Wij kunnen helaas nergens op de website vinden, wat de verschillende cijfers onder de filterkoppen (of kostenposten/kostenplaatsen?) betekenen. Deze nummers variëren van 1 tot 10 in verschillende documenten.
  Kunt u hier ons toelichting opgeven?

  Tevens, heb ik net de vraag ontvangen of het ook mogelijk is om per leverancier ook nog een sub-kop/extra filterkop te kunnen ontvangen in welke industrie deze zit. Is dit ook mogelijk om te ontvangen naast de huidige data in het excel bestand wat er nu in zit? Dit zou dan ook voor alle ministeries gelden.

 • Grondwater trap

  Voor een studie project aan de universiteit Wageningen ben ik opzoek naar de GT (Grondwatertrappen) polygonen

 • Road accident raw dataset for Netherlands

  Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017

 • Woonsituatie per postcode

  Is er een dataset op postcode niveau ( 4 cijfers ) van de woonsituaties, bijvoorbeeld in postcodegebied 3202 woont een alleenstaande/student/samenwonend etc. over 2018 ?

 • Aantal fte's gemeenten gerelateerd aan functie

  GDe gemeente Brunssum is op zoek naar de volgende gegevens: een landelijke vergelijk m.b.t. het aantal fte's per functie gerelateerd aan de grootte van gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoeveel P&O'ers hebben ze in dienst of hoe groot is de afdeling P&O wat betreft het aantal fte's qua burgeraantal bij soortgelijke gemeenten dan wel hoeveel personeel heeft een vergelijkbare gemeente in dienst.

 • Luchtkwaliteit Utrecht

  Ik probeer een dataset van de Luchtkwaliteit Utrecht 2018 te downloaden maar het lijkt erop dat deze data niet meer beschikbaar is. Klopt dat? Is er een andere manier om aan deze data te komen?

  Verder zou ik de hoeveelheid verkeer door de stad graag inzichtelijk willen hebben.

  Bij voorkeur zou ik dezelfde set voor Amsterdam willen hebben.

 • Bankjes gemeente Arnhem

  Actuele gegevens van alle zitbankjes in de gemeente Arnhem, in openbaar of semi-openbaar gebied.