Overzicht dataverzoeken

 • Garbage collection days according to address

  I would like an API that given an address in the Netherlands, retrives the upcoming garbage collection days, and the type of garbage for each day.

 • Verzoek om adressenlijst Staatseigendommen

  Staatseigendommen

 • inkomen van huishoudens

  Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

 • Wfs buslijnen Gelderland

  Voor een gemeente in Gelderland wil ik graag gebruik maken van de wfs van de buslijnen en bushaltes in Gelderland.

  Het betreft deze service:
  https://geoserver.prvgld.nl/geoserver/PGR_C/wfs

  De haltepunten gaan goed, buslijnen niet. Bij de buslijnen krijg ik binnen FME een foutmelding die mogelijk te maken heeft met het referentiestelsel.(border)

  Willen jullie deze service eens controleren?

 • plaatsnamen vs. plaatsnaamcodes

  Voor het maken van een app ben ik op zoek naar een lijst van alle gemeenten en plaatsnamen in Limburg.
  Via een zoektocht op uw website kom ik op https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83958NED&_theme=235

  Dat is bijna wat ik zocht, ware het niet dat de plaatsnamen ontbreken.
  In plaats daarvan zie ik slechts de plaatsnaamcodes.

  Het lukt mij op geen enkele manier om ook de plaatsnamen tevoorschijn te toveren.

 • geregistreerde aantallen Tsjechen/Slowaken in Nederland tot 1989

  Ik was op zoek naar de Nederlandse data of een referentie naar een onderzoek m.b.t. de geregistreerde aantallen Tsjechen/Slowaken in Nederland tot 1989.

 • Verschil in LRK export

  Wij maken gebruik van het LRK export bestand.
  Nu komen we verschillen tegen in de kolom "inschrijfdatum", deze matcht niet altijd met "ingeschreven per" op de website landelijkregisterkinderopvang.nl
  Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld LRK nummer 759353190. Hierbij staat in het exportbestand 14-2-2011 terwijl op de website 26 november 2010 staat.
  Een ander voorbeeld is LRK nummer: 588147321 (23-12-2010 in het export bestand tegen 01-09-2010 op de website).
  Zo zijn er meer van dit soort gevallen.
  Gaat er in de export iets niet goed of is dit op een andere manier te verklaren.

 • Hypotheken per gemeente

  Hypotheken per gemeente

 • Census data per postcode

  Census data, zo uitgebreid mogelijk, per postcode in Nederland (dit hoeft niet persee postcode zijn, maar kan ook bijvoorbeeld op niveau van dorp, stad of dergelijke zijn).

 • open data status rijksmonumentenregister

  Op de pagina: https://data.overheid.nl/dataset/rijksmonumentenregister---rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed#panel-3 staat informatie over de open-dataset van het rijksmonumentenregister.

  De genoemde link naar de download van het (CC0) rijksmonumentenregister werkt al geruime tijd niet: http://www.cultureelerfgoed.nl/download_extract_ODB Ik had daar eerder al een melding van gemaakt, maar heb daar van de RCE nooit een reactie op gekregen.

  Bij de RCE is wel een downloadbestand van het monumentenregister te vinden, maar deze bevat merkwaardig genoeg de volgende ‘disclaimer’:

  […]
  2. De Rijksdienst behoudt zich alle hem toekomende auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom danwel soortgelijke rechten voor, op de database, de daarin opgenomen gegevens en de applicatie.

  3. Door de Rijksdienst wordt aan Gebruiker het recht verleend om de applicatie op één of meer computers te installeren opdat de in de database opgenomen gegevens kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze aan Gebruiker is verstrekt.

  4. Het is Gebruiker niet toegestaan het extract, de database, de daarin opgeslagen gegevens en/of de applicatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze werden verstrekt. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan het extract, de database, de daarin opgeslagen gegevens en/of de applicatie op welke wijze dan ook aan (een) derde(n) ter beschikking te stellen.
  […]

  Dit roept de vraag op of het rijksmonumentenregister wel “open data” is, en zo nee, waarom die publieke licentie (CC0) dan kennelijk is ingetrokken (kan dat?)

 • combinatie 4 cijfers plus de plaats, gemeente en provincie

  Gebruiker is opzoek naar informatie: combinatie 4 cijfers plus de plaats, gemeente en provincie (als die beschikbaar is) die er bij hoort.
  Ze plotten kaartjes waarop aantal aed's geworpen moet worden, die gegevens combineren ze met hun systeem.
  Helaas is het niet meer geüpdatet sinds 2017.

 • Beschikbaar stellen open data tbv wegdektemperatuur Rijkswaterstaat

  Op https://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/ staat op diverse locaties in NL de wegdektemperatuur weergegeven op de kaart. Deze data is helaas niet publiekelijk beschikbaar zonder deze website in te zien(althans ik kan geen andere site vinden waar die data vanaf gehaald kan worden). Graag zou ik deze via http(s) call in willen zien, per locatie met de actuele waarde en tijdstip van meting. Historisch verloop is niet noodzakelijk.

 • Huur & koopwoningen

  Per uniek postcode/huisnummer combinatie het type huur of koopwoning

 • Astronomisch getij data Brouwershavensche gat 08 2015

  Astronomisch getij (voorspeld) van meetpunt 'Brouwershavensche Gat 08' voor de periode van 01-01-2015 t/m 01-01-2016.

 • Toegang tot dataset

  Luchtfoto 2019 10cm RGB

 • Recente inspectierapporten Kinderopvang

  Gegevens kinderopvanglocaties LRK waarbij filter op recente rapporten (2019) en filter op toezichtdocument.

 • Wet Natuurbeschermings vergunningen

  vergunningen WNB

 • Asielzoekers met een BRP

  Bevolking, immigratie

 • Natuurbeheerplan 2019 (met beheertypen) van provincie Gelderland

  Natuurbeheerplan 2019- Beheergebied, provincie Gelderland

 • Moties 2018

  Wij zijn op zoek naar een dataset van alle tweede kamer moties, ingediend in 2018

 • shapefile ibis bedrijventerreinen

  Een shape file waarin alle bedrijventerreinen in Nederland zijn weergeven. Bedrijventerreinen zijn zichtbaar op https://www.ibis-bedrijventerreinen.nl/. Het zou fijn zijn als deze informatie ook als shapefile aangeboden wordt, inclusief de kenmerken van de bedrijventerreinen.

 • Data about the income and Education level of Enschede residents

  Income and Educational data of residents of twente

 • Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Maastricht

  I am studying the immigrant population in Maastricht and I would like to have access to data about the distribution (number) of immigrants by neighbourhoods (buurt) and by district (wijk). If possible detailed by nationality or at least distinguished between EU Citizen, Non-EU, western-countries and non-western countries. The data will be used in comparison with other data for instance access to primary healthcare (GPs).

 • Horeca Nederland

  Eten en Drinken

 • DVI 2016 tot en met 2014 Woningcorporaties

  via de website data.overheid doet de download van de dvi 2016 tot en met dvi 2014 het niet. Kunt u deze op een alternatieve wijze beschikbaar stellen? Het gaat om alle hoofdstukken (1 t/m 5) en de uitleg van de ingevoerde velden