Verkeersongevallen

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1685
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
Data over verkeersongevallen worden per jaar ter beschikking gesteld. Het verkeersongevallenbestand is gekoppeld aan het Nationale Wegenbestand. Vandaar dat de data over 2017 en 2016 beschikbaar zijn via de volgende link:
https://data.overheid.nl/dataset/58548-verkeersongevallen---bestand-geregistreerde-ongevallen-nederland

U kunt naar de data gaan door bij de databron op het balkje 'download bestand' te klikken. Dan komt u uit bij de gevraagde data. De data van 2018 zullen begin 2019 beschikbaar komen.
Data-eigenaar
Rijkswaterstaat
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/58548-verkeersongevallen---bestand-geregistree…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Verkeer
Gevraagde data
Verkeersongevallen data van januari 2016 tot en met september 2018.
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Rijkswaterstaat
Overheidsorganisatie (Oud)
Rijkswaterstaat

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Voor data analyse van ongevallen
Doelgroep aanvrager
Ondernemer