Strooiroutes in Amsterdam Oost opgevraagd.

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1790
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data is beschikbaar - niet in gewenste vorm
Toelichting status
Op de website van de gemeente Amsterdam staat het volgende kaartje vermeld: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/gladheidbestrijding/strooiroutekaart/
Indien je de data wil bezitten die onder deze kaart ter beschikking is gesteld, kun je contact opnemen
met verkeersonderzoek@amsterdam.nl
Data-eigenaar
Amsterdam
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/gladheidbestrijding/strooiroutekaart/

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Ruimte en infrastructuur
Gevraagde data
Strooiroutes in Amsterdam Oost

voor een opdracht voor school willen we de strooiroutes van Amsterdam. Alleen Amsterdam oost lijkt een hele kleine route. Hebben jullie nog een groter bestand?
Gewenste start- en einddatum van de data

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie (Oud)
Leveranciers (geen overheid) | Dataplatform NL
Zoekpogingen
Strooiroutes amsterdam

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Voor school opdracht. Animatie voor strooi routes
Doelgroep aanvrager
Student of wetenschapper