Rijksgebouwen

Status

Nummer Dataverzoek
1981
Aanvraag datum
Status
Open
Laatste status open dataverzoek
Actie bij data-eigenaar
Toelichting status
Dataverzoek is uitgezet bij de data-eigenaar.
Data-eigenaar
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/rijksgebouwen--gebouwen-in-eigendom-van-het-ri…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Rijksoverheid
Gevraagde data
We werken aan een opdracht voor RVB en zijn op zoek naar lijst met Rijksgebouwen. Deze staat wel op de site maar downloaden lukt niet. Hebben jullie deze wel?

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelgroep aanvrager
Ondernemer