Passerende treinen Arnhem Centraal

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1781
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
Alle openbaar vervoer data zijn via deze link te vinden: https://ndovloket.nl/index.html
Het kan zijn dat je contact op moet nemen met de beheerders van dit loket. Maar alle open data is hier te vinden: http://data.ndovloket.nl/
Data-eigenaar
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://ndovloket.nl/index.html

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Spoor
Gevraagde data
Totaal aantal treinen dat treinstation Arnhem centraal passeerde op 10 oktober 2018.
Gewenste start- en einddatum van de data

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie (Oud)
ZBO | Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoekpogingen
treinen

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Kunstproject
Doelgroep aanvrager
Burger