Ongevallen Binnenvaart

Status

Nummer Dataverzoek
1791
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data niet beschikbaar
Toelichting status
Er is contact gezocht met de data-eigenaar. Helaas is de gevraagde data niet beschikbaar als open data.
Data-eigenaar
Rijkswaterstaat

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Ruimte en infrastructuur
Gevraagde data
Voor een wetenschappelijke paper over aanvaringen met infrastructuur en eventuele preventie daarvan, wil ik graag cijfers over het aantal aanvaringen met bruggen in de Nederlandse (binnen)wateren, de oorzaken (indien bekend) en de gevolgen (economische schade/bedragen/vertragingstijden/enz.).
Gewenste start- en einddatum van de data

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Rijkswaterstaat
Zoekpogingen
Dataportaal, Rijkswaterstaat website, ILT website, OVV ongevallen rapportage, Google Scholar

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Cijfermatige basis voor wetenschappelijk paper TUDelft master Transport, Infrastructure and Logistics.
Doelgroep aanvrager
Student of wetenschapper